Sećanja

O porodicama Hrvata, koje su na Bregu izumrle, u periodu 1920 – 1995. godine, jer nemaju muških naslednika, ili iz drugih razloga, podatke je prikupio Đura Kun – Lala, i o tome govorio na Godišnjoj skupštini “Matija Gupca” 1995. godine.

Glavna ulica

Lovrić

Lipušinović

Dajč

Laškarin

Zlatar

Šimunović

Bobek

Lovasić

Plivelić

Hus

Bačević

Petrović

(Šokac)

Petrić

Beker

Volf

Matijević

Grabušek


Jelenačka

Ruzmarinović


Iriška

Cindrić


Jelenačka

Ruzmarinović


M. Gupca

Kalivoda

Horšić


Sv. Markovića

Rat

Petrinović

Miler

Gruberović


Šenoe

Krevedl

Krištof

Lang

Mlatak

Banović


Cesarca

Osmokrović

Bogdan

Jambrec

Varga

Varju

Kukec

Vunč


Kraljevačka

Crnković (Bobika)


Bratstva Jednistva

Jenej

Palaić

Šme (Šnicer)


Nemaju muških naslednika

Markov

Vitman

Šikeždi

Jurišić


Najbrojnija prezimena na Bregu

Pil Bodor

Rakoš Štimac

Matešić Benčić